Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Vezetői staféta-átadás a Gazdaságtudományi Karon: folytatjuk a megkezdett, sikeres utat

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Egyetemünk Szenátusa a Kari Tanács javaslata alapján egyhangúlag támogatta a GTK eddigi dékánhelyettese, Dr. Kárpáti József egyetemi docens pályázatát, így Rektor úr döntésével szeptember elsejétől, 5 éves időtartamra ő töltheti be a Gazdaságtudományi Kar dékáni posztját. 

Dr. Pázmándi Kinga dékán asszony, megbízatásának lejártával nem nyújtott be pályázatot státuszának meghosszabbítása érdekében, egyúttal támogatta Dr. Kárpáti József kinevezését. A mostani vezetőváltás a GTK hosszútávú stratégiai tervének eleme és az eddigi kari vezetés egyetértésével, támogatásával következik be. A kari építkező munka első fázisa lezárult, jól működő, stabil alapok kerültek kialakításra. A kecskeméti közgazdászképzés néhány év alatt felkerült a felsőoktatás hazai térképére. A legnépszerűbb alapképzési szakokra jelentős az igény a régióban, az MBA mesterszak pedig országosan is kiemelkedően eredményes. Az új dékán feladata az építkező munka folytatása ezeken a sikeres alapokon. 

Dr. Kárpáti József kiemelte, hogy a kari vezetés elsődleges feladatának tekinti a továbbiakban is a kecskeméti GTK elismertségének erősítését. Ezért a kar továbbra is egyre kiemelkedőbb minőségű oktatást és egyedülálló ösztöndíjakat kínál hallgatóinak. A képzési portfólió szélesítését és a hallgatói létszám növelését észszerű keretek között tovább folytatjuk, így megjelennek az oktatási kínálatban olyan abszolút korszerű témák is, mint a digitális pénzügyi befektetések, a Covid járvány miatti krízis utáni gazdasági helyreállás vagy a fenntartható pénzügyek. A korszerű és gyakorlatias tudásért még inkább érdemes lesz Kecskemétre jönni. A hallgatói önállóság és kvalitás kibontakoztatása szintén fókuszban marad. Rendkívül fontosnak tartja a hallgatói kiválóság támogatását, a hallgatói törekvések megismerését és az innovatív javaslatok beépítését a kar működésébe, amelyek remélhetőleg szakmai rendezvények, közösségformáló programok képében hasznosulnak.

A kar vezetői testületében további változások is bekövetkeztek: a tudományos dékánhelyettes fenti időponttól Dr. Viharos Zsolt, az oktatási dékánhelyettes pedig Dr. Pálinkó Éva. A tanszékvezetők köre is ezzel egyidejűleg megújul. Az új vezetés készen áll a GTK eddigi történetének folytatására. Köszönjük a kar korábbi vezetőinek munkáját! Sikerekre fel!