Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Ülésezett a GTK Kari Tanácsa

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


Május 16-án ülést tartott a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának legfőbb döntéshozó szerve, a Kari Tanács.

 

Mint dr. Pázmándi Kinga, a GTK dékánja elmondta, a májusi tanácsülés napirendjére a Kar működésével kapcsolatos egyes szervezeti kérdések kerültek. Az egyetem gazdaságtudományi képzései iránti megnövekedett érdeklődés jelentős hallgatói létszámnövekedést eredményezett: őszig létre kell hozni mindazokat a belső szerveket, bizottságokat, melyek a hallgatói életet érintő problémák megoldásában közreműködnek majd. A szerdai tanácsülésen Tóth Tamás gazdasági dékánhelyettes előterjesztései alapján a kari Diákjóléti Bizottság, Kreditátviteli Bizottság és Tanulmányi Bizottság összetételével, létszámával kapcsolatos kérdésekben döntöttek. E szervek munkájában a kari vezetőkön, munkatársakon kívül természetesen részt vesznek a Hallgatói Képviselet részéről delegált egyetemi hallgatók is.

Az őszi indulásra való felkészülés, erősítette meg a dékán, az előre meghatározott tervek szerint halad: folyamatban van a tantervi háló véglegesítése, a tananyagfejlesztés, s készülnek már a speciálisan a kar oktatási igényeit kielégítő tantárgyi segédletek, jegyzetek is. A munka a nyári hónapokban is folytatódik: a Neumann János Egyetem legújabb kara mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország egyik legszínvonalasabb, legkorszerűbb képzésével fogadja alap- és mesterszakos hallgatóit.