Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

TDK2020

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

NJE GTK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA - 2020

 

 

Időpont: november 26. (csütörtök) 15 óra
Helyszín: NJE GTK TDK TEAMS csoport

 

A Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara 3. alkalommal szervezett TDK Konferenciát, melynek célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók tudományos munkájának bemutatása és elismerése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése volt.

 

A konferencia bizottsága:

- elnök: Dr. Tóth Tamás, egyetemi docens, dékánhelyettes

- tagok: Dr. Pázmándi Kinga, egyetemi docens, dékán

- titkár: Bedzsula Bálint, egyetemi tanársegéd

 

A konferencia előadásai, eredménye:

 

1. díj:

1. díj (OTDK nevezés):

Bán Bernadett: Mozdulatelemzésen alapuló módszerek összevetése egy autóipari példán keresztül – konzulens: Dr. Viharos Zsolt

Ebben a dolgozatban a Mozdulatelemzésen alapuló folyamatfejlesztési módszereket hasonlítom össze egy valós, autóipari folyamatelemzésen keresztül. A dolgozat létrejöttének célja, hogy ha egy cég, vagy magánszemély szeretné a PMTS módszerek közül akármelyiket alkalmazni, legyen az akár MTM-1, MTM-2 vagy BasicMOST, akkor egyszerűbb dolga legyen a választásban, hiszen ebben a dolgozatban egy részletes összehasonlítást talál meg, amiben a módszerek különböző aspektusait vizsgálom. A Mozdulatelemzésen alapuló módszereknél sokan esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, elég az elemzés pontosságát figyelembe venni a módszer kiválasztásánál, azonban vannak sokkal hasznosabb szempontok is, mint például; elemzés hossza, időtartama, részletessége, felhasználható szoftverek vagy akár a módszerek mozdulatainak a beazonosíthatósága.

A módszerek kiválasztása tudatosan zajlott, MTM-1 a legelső, legrégebbi módszer, így evidens volt, hogy az elemzett és vizsgált módszerek közé kerüljön. MTM-2 az előbb említett módszer továbbfejlesztett, egyszerűbb és kezelhetőbb változata. A harmadik módszer egy MTM-en alapuló módszer, a BasicMOST, mely az MTM alapformulájával dolgozik, azonban egy lényegesen más megközelítésben teszi az elemzést.

A dolgozat létrejöttét megelőzte egy tudományos cikkírás ugyanebben a témában, azonban a cikkben szakirodalom összehasonlítást közöl, jelen esetben pedig egy saját, valós példán keresztül történik az összehasonlítás. Amely szempontok ebben a dolgozatban szerepelnek, azokat több hónapos kutatás előzte meg, mely során az adott szempontok szakirodalmi háttérrel és alátámasztással is rendelkeznek, és nem a dolgozat létrejötte alatt kerültek először szóba. A cikkben azonban csak MTM-1 és BasicMOST összehasonlítás történt meg, jelen esetben viszont egy harmadik módszert is használtam az elemzés során, hogy még szemléletesebb legyen az összehasonlítás, és az olvasó egy harmadik, esetleg még jobb módszert is számításba tudjon venni, amikor a számára megfelelő módszert választja ki.

 

2. díj (OTDK nevezés):

Bognár Katalin: A világjárvány szerepe a szokásostól eltérő foglalkoztatási megoldások gyorsuló terjedésében – konzulens: Dr. Kárpáti József

TDK témaválasztásom során a tanulmányaim mellett nehezen kerülhették volna el a figyelmemet a koronavírus-járványról szóló hírek különböző vonatkozásokban. A tavalyi témám kiterjesztéseként, vizsgálatom fő célja a cégek átalakuló munkaerő-alkalmazási gyakorlatának, a szokatlan munkaerő-piaci jelenségeknek párhuzamba állítása a pandémia okozta gazdasági átszerveződésekkel, védelmi intézkedésekkel.

Az Európai Unióban az ezredfordulót követően jelentősen megváltoztak a munkavégzés feltételei, elsődleges célként a foglalkoztatottak arányát kívánták növelni. A kitűzött cél látszólagosan megvalósult, de nem mehetünk el szó nélkül számos differenciáló tényező mellett. Véleményem szerint a legaktuálisabb ilyesfajta tényező a jelenleg is fennálló, éppen második hullámát megélő COVID-19 világjárvány, melynek számos gazdasági és társadalmi következménye figyelhető meg, mely tovább gyorsít az egyébként is terjedőben lévő automatizáción, digitalizáción, település-szerkezeti átalakuláson, életmódbeli-változáson és az állami ellenőrzőképesség nagymértékű megnövekedésén, végső hatásait pedig sejteni is csak alig lehet. A megfékezésére bevezetett korlátozások 2020 tavaszán megbénították a mobilitást, ezáltal több szektor érintettségéről is beszélünk: legfőképpen a személyes jelenlétet igénylő szolgáltatások, a kisvállalkozások, valamint a nemzetközi áru- és személyforgalmat lebonyolító vállalatok sínylették meg a bevezetett intézkedéseket. És nem is csak az említett szektorokban ténykedő vállalkozások, hanem leginkább az ő foglalkoztatásukban álló munkavállalók.

Vizsgálni kívánom a Magyarországon bevezetett munkahely- és gazdaságvédelmi intézkedéseket a ténylegesen bekövetkezett változásokkal, illetve azt, hogy a prekárius foglalkoztatás milyen mértékben harapózott el a kiélezett helyzet kapcsán (azonnali elbocsátás, kötelező részmunkaidő), továbbá elemezni fogom a bekövetkezett gazdasági-társadalmi hatások munkavállalásra gyakorolt hatását is.

 

2. díj (OTDK nevezés):

Dobozi Tamás: Vállalatértékelés egy felvásárlás esetében – konzulens: Deliné Dr. Pálinkó Éva

A mai világban a vállalatok különböző tranzakciói óriás mértékben képesek befolyásolni a világ és a piac alakulását. A különböző vállalati tranzakciók hatalmas mértékű hozadékot képesek hozni magukkal, ezért érdemes ezen folyamatokra nagy hangsúlyt fektetni.

Dolgozatomban ezért egy vállalatértékelést készítek, amelyben a főszerepet egy magyar vállalat, a Földgázszállító Zrt. és az általa felvásárolt Magyar Gáz Tranzit Zrt. kapta. Arra keresem a választ, hogy a 2019-ben zajlott tranzakció, mi szerint a Földgázszállító Zrt. felvásárolta a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-t, vajon megfog-e térülni a felvásárló. számára? Az értékelés során egy „vele és nélküle” összehasonlító módszert alkalmaztam, aminek a módszertana az, hogy az egyik esetben megjelenik a felvásárolt vállalat hatása a vállalat teljesítményében, a másikban pedig nem. Így a kettő vállalatértéket összehasonlítva megtudjuk határozni, hogy vajon a vállalat értékteremtés mértéke meghaladja-e a tranzakció értékét, ami kb. 38milliárd forint volt. Véleményem szerint nem fog hozni akkora növekedést a felvásárlás, abból az okból kifolyólag, hogy a felvásárolt vállalat a korábbi években nem végzett jelentős tevékenységet. Hogy igazolni tudjam ezt a hipotézisemet, elkészítettem a vállalatértékelést.

Ehhez megkellett határoznom a vállalatértékelési módszereket és kiválasztani a számomra megfelelőt, majd az elsajátított elméleti tudással elvégezni azt. Elemeznem kellett az ipar, a gazdaság alakulását és a vállalat múltbeli teljesítményét. Ezt követően megbecsültem a vállalat várható jövőbeni pénzáramait a várakozásaimnak megfelelően, tőkeköltséget és maradványértékét kellett számolnom, amit követett végül a teljes vállalatérték meghatározás.

A vele elv készítésekor nem rendelkeztem kellő mennyiségű információval arról, hogy a vállalat árbevétele vagy teljesítménye milyen mértékben fog változni a felvásárlát követően ezért kettő forgatókönyvet készítettem.

Így három értékelést készítek a dolgozatban, amelynek a végén megtudom vizsgálni az értéknövekedés mértéké.

 

3. díj:

Sárga Liliána: Milyen stratégiát kövessünk a lakásépítés, lakásvásárlás finanszírozásánál? – konzulens: Deliné Dr. Pálinkó Éva

„Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű.” Kodály Zoltán

Kodály Zoltán szavai a pénzügyi kultúrában is örök érvényűek. A 2008-as gazdasági válság okozta tömeges deviza hitel probléma rámutatott, hogy a pénzügyi kultúra hiányában van az országunk. Ennek a kultúrának a megszerzése is ugyan olyan fontos, mint a nemzeti kultúráé. Jelen dolgozatomnak is az a célja, hogy rávilágítsak, hogy ha az egyén megfelelő pénzügyi kultúrával, jártassággal rendelkezik, milyen lehetőségei vannak a hiteltermékek világában. A válság tanulsága, a kockázat fedezése, ami pénzügyi termék összetett használatát jelent. Ez megfelelő pénzügyi tudás mellett lehetséges.

A pénzügyi termékek között jelentős arányt képviselnek a lakáshitelek. Magyarországon észlelhető, hogy a saját tulajdonú ingatlan a jólét egyik aspektusa. E feltétel érdekében hoznak pénzügyi döntéseket a lakosok, melynek konklúziója gyakran a hitelfelvétel. Célom volt, a Magyarországon elérhető lakáshitel termék közül megtalálni a legkedvezőbb hiteltípust. Ezért a különböző piaci feltételű, eltérő kamatperiódusú lakáshitel termékeket két szál mentén hasonlítottam össze. A legalacsonyabb teljes hiteldíj mutatóval rendelkező hiteltípus adja a legalacsonyabb adósságszolgálatot, így a pillanatnyilag elérhető legkedvezőbb hiteltípus a legrövidebb kamatperiódussal rendelkező hiteltermék. Ez a hiteltípus azonban kockázatot is rejt magában. Így következő lépésként más pénz- ügyi termékeket ismertetek, melyekkel a kockázatát fedezheti az adós. Ezek a fedezetek nem csak a kamatkockázatra jelenthetnek megoldást, hanem akár jelentősebb összegek is megspórolhatóak vele.

Dolgozatom igazolja az első bekezdésben említett pénzügyi kultúra fontosságát, és látványosan bemutatja ennek előnyeit.

 

 

Részletes tájékoztató a TDK-ról, a nevezés menetéről az Általános információk oldalon olvasható.

Hasznos leírások találhatóak a Dokumentumok oldalon.

 

 

Kapcsolat:

-          TDT elnöke: Dr. Németh Edit

-          TDT titkára: Bedzsula Bálint (bedzsula.balint[kukac]gtk.uni-neumann.hu)