Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Távolléti oktatás a Neumann GTK-n: sikeres átállás, kedvező hallgatói tapasztalatok

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

Március közpén az egész hazai felsőoktatásnak, így a Neumann János Egyetemnek is szinte napok alatt kellett megteremtenie a távolléti oktatás feltételeit. A megváltozott körülmények közt az oktatás „átvonult” az online térbe, ami kihívás oktatónak, hallgatónak egyaránt. Hogy élték meg mindezt a hallgatók, milyen tapasztalatokat szereztek a távolléti oktatás első hónapjában? A GTK-n az átállás induló szakaszáról felmérés is készült. A Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék tanára, Dr. Karcsics Éva, a szakspecifikus kompetenciamérés szakértője osztja meg az ezzel kapcsolatos kezdeti tapasztalatokat.

 

A tanárnő a GTK-n futó „Kompetencia-Portfólió” tárgyak keretén belül vizsgálta a hallgatók tanulási célkitűzéseinek és a megvalósítási terveik távoktatási körülményekre való adaptálásának eredményességét. Mit tapasztalt, hogyan élik meg a jelen helyzetet a hallgatók?

A hallgatókat meglehetősen különböző élethelyzetekben érte a távoktatás bevezetése, a „kijárási korlátozás”. A „hazaköltözéssel” sokan jelenleg távol vannak Kecskeméttől, sokan dolgoznak, és nem mindenki „home office”-ban. Jó hír, hogy a hallgatóin közül csak kevesen vesztették el a munkájukat. Szerencsére senki nem írt ellehetetlenült helyzetről. Úgy tűnik, mindenki tudott alkalmazkodni, az online tanuláshoz szükséges technikai feltételek hiánya senkinél nem okozott komoly problémát: mindössze egy hallgató említette csak, hogy nincs saját laptopja, így osztozik a testvérével. Persze IT jellegű fejlesztésekre páran rákényszerültek és néhányuk megemlítette, hogy „fejlődtek a technikai készségeim”, utalva a Neptun és a Teams használatára, amit a hallgatóknak is most kellett megtanulniuk. A tanulás fizikai környezete is igen változatosnak mutatkozott, és az is kiderült, hogy a „szoba-egyetem” megoldás nem mindenki számára a legideálisabb. A hallgatók ugyanakkor nincsenek megijedve. Néhányan bizonytalanok, veszélyhelyzetként élik ezt meg, de döntő többségük kihívásnak tekinti a félév további részét Bíznak önmaguk alkalmazkodóképeségében, rugalmasságukban és bíznak a tanáraikban is.


Ilyen helyzet korábban még nem volt Magyarországon: a hallgatók most kizárólag online csatornákon keresztül, személyes kontaktus nélkül teljesítik a tantárgyaikat. Pár mondatban megosztaná velünk, hogy a távoktatási formára való átállást előnynek vagy hátránynak tekintik a diákjaink?

A távoktatási formát jelenleg a döntő többség „vonzó”-nak tartja, aminek előnye és hátránya is van. Előnyként élik meg, hogy saját maguk oszthatják be idejüket; rugalmasnak tartják, hogy akkor foglalkozhatnak a tanulmányaikkal, amikor nekik a legjobb. Sokan említik, hogy mivel az utazás nem vesz el időt, többet tudnak a tanulással foglalkozni. Mindezek mellett reálisan érzik ennek veszélyeit is, néhányan már most látják, hogy nehezebben fogják magukat rávenni a tanulásra; az otthoni környezet jobban elvonhatja figyelmüket. Van, aki a laptopjáról letörölte az – őt idézem - „figyelemelvonó programokat”. Jól látják a hallgatók, hogy – és ez is egy konkrét vélemény - „ez az oktatási típus sokkal több önuralmat, motivációt, kitartást, céltudatosságot és elszántságot igényel”.


Izgalmasan hangzik ez a „kompetencia portfólió”. A GTK-n ez a tárgycsoport a hallgatói kompetenciák fejlődésének mérésére is alkalmas. Jól tudom? Milyen feladatot kaptak a távoktatási rendszer bevezetése után a diákok a Kompetencia-Portfólió tárgyak keretében?

Igen. A tárgyak a képzés-specifikus hallgatói kompetenciák komplex kari méréshez és elemzéséhez kapcsolódnak. A Kompetencia-Portfólió tárgyakban más feladat(ok) mellett hallgatóink minden félévben készítenek egy, a félévre vonatkozó tanulási célkitűzést, megvalósítási tervet, majd a félév végén ezt értékelik. A távoktatás bevezetésével, e tantárgy keretében, a harmadéves alapszakos hallgatók - annak érdekében, hogy tudatosítsák magukban a megváltozott tanulási körülményeket és tudjanak hozzá időben alkalmazkodni - kaptak egy kifejezetten erre fókuszáló beadandó feladatot. Egy esszét kellett írni, amely az aktuális félévre vonatkozó teljesítménycélok tükrében a távoktatási formára való áttérés miatt megváltozott/megváltoztatott tanulási szokások ki/átalakításának értékelését célozta. Az eredmény számomra is érdekes, többször szinte megindító volt. Az előző évek tapasztalatai alapján a hallgatók – kevés kivételtől eltekintve- tudják, elhiszik, nem az „abszolút tartalom”, hanem az elemzés minősége és mélysége, illetve a következtetések minősége kerül értékelésre, így mindig őszintén leírják, amit gondolnak. Ez alkalommal is így volt.

 

A korábban tanult módszereket, ismereteket mennyire tudták most a hallgatók, ebben az új környezetben alkalmazni?

Számomra különösen pozitív visszajelzés volt, hogy a Kompetencia-Portfólió tárgyban korábban feladatként elvégzett „Tanulási stílus” kérdőívet és módszertani jegyzeteket szinte mindenki elővette, és átgondolta, újra tervezte a tanulással kapcsolatos feladatait. Ebben a helyzetben minden hallgató tudja például, hogy muszáj napirendet készítenie, a feladatokat rendszereznie, s ez nagy segítséget jelent számukra. A hetenkénti ütemezés „jót tesz”, a hétről-hétre beadandó feladatok miatt „szinte rá vagyok kényszerítve, hogy tanuljak” – kaptam a visszajelzéseket. A GTK tudatosan törekedett arra, hogy a megváltozott körülményekhez adaptálja a félév teljesítésének rendszerét. A hallgatók minden tárgy esetében „előrehaladási útmutató” alapján tervezhetik a félévet, a kari oktatásszervezésben is adaptálódtunk,  online tanulást segítő anyagokkal, ha szükséges, online konzultációkkal segítjük a hallgatókat. Az oktatási dékánhelyettes által már az első napokban kiküldött „újratervezett” féléves összefoglaló táblázatot sokan dicsérték. Csakúgy, mint a tanárokat, akiket korrektnek, türelmesnek tartanak és néhányan még azt is megfogalmazták, hogy nekünk biztos nehezebb, mert hosszú évek rutinja után kell hirtelen átállnunk egy másik működési módra. A tantárgyak elsajátítását segítő speciálisan erre a célra létrehozott hangos ppt-k is nagyon hasznosak, azt emelik ki a hallgatók, hogy ez azért jobb, mert akár többször is visszahallgathatják, míg a hagyományos előadást (az alapszakos képzésben) egyelőre nem (a GTK MBA mesterszakán az előadásokról rendes körülmények közt is felvétel készül. szerk.). Páran nehézségként fogalmazták meg, hogy több platformon kell beadni a feladatokat és ezt – egyelőre még - nehéz követni.


Mennyi időt töltenek most tanulással a diákok? Többet foglalkoznak az egyetemi feladatok elvégzésével, mint korábban? Nem hiányzik nekik a „rendes” egyetemi élet?

Általános vélekedés, hogy most sokkal többet időt töltenek tanulási tevékenységgel, mint eddig. Vannak, akik azért hozzáteszik azt is, hogy azért (is), mert „minden bezárt, a karantén miatt nem tudok hova menni”. Azt tapasztaltam, hallgatóink reálisan látják ennek az új helyzetnek az előnyeit, hátrányait és érződik, hogy a felsőbb évesek többnyire tisztában vannak önmaguk erősségeivel és gyengeségeivel is. Többnyire ezen múlik, hogy ezt a félévet kihívásnak, veszélyhelyzetnek vagy éppen izgalmasnak érzik. Néhányan szó szerint „sokk”-nak élték meg a hirtelen kialakult helyzetet, és a közösség, a szociális közeg hiányát is többen érzik. Van akinek hiányzik a közvetlen, személyes kommunikáció az oktatókkal, mert ugyan a véleményekben megjelenik, hogy az oktatók segítőkészek, és az a tapasztalatunk, hogy az online konzultációk is sikeresek és népszerűek, de megfogalmazódott, hogy „az elektronikus kommunikáció nem ad lehetőséget annyit, és olyan minőségben kérdezni”. Az elektronikus számonkéréssel kapcsolatosan még vannak bizonytalanságok, ez főként a technika használatából adódó problémákkal függ össze. Értékes visszajelzéseket kaptunk a hallgatóktól, amit a számonkérések kialakításakor figyelembe is veszünk.

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a hallgatóink jól vették az akadályokat?

Igen, a lehető legnagyobb mértékben, Az első „sokk” után a hallgatók rugalmasan tudtak alkalmazkodni az új helyzethez. Bíznak magukban, optimistán tekintenek a jövőbe és bíznak a tanáraikban is. Mi pedig igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy erre a bizalomra méltók legyünk, és a megváltozott feltételek mellett is mindenki számára lehetővé tegyük a félév eredményes teljesítését.

 

Fotó: hiros.hu