Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Tanévkezdő tájékoztatót tartott a Gazdaságtudományi Kar

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Szeptember 3-án ünnepi szenátusi ülés keretében vette kezdetét a Neumann János Egyetem 2018/2019-es tanéve. A Gazdaságtudományi Kar alapszakjaira felvett 116 hallgatót Egyetemünk rektora, dr. Ailer Piroska és dr. Pázmándi Kinga, a kar dékánja kézfogással fogadta a Kar hallgatójává. A szenátusi ülést követően a Kar külön tájékoztatót tartott a tanév indulásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

 

A rendezvényt, amin közel száz most egyetemi polgárrá vált hallgató vett részt, Pázmándi Kinga nyitotta meg, s munkatársai nevében is üdvözölte az egyetemi élettel most ismerkedő gólyákat. Dr. Szívós László, a GTK vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettese rövid bevezető előadásában az Egyetem és Kar régiós beágyazottságáról, a 2018 őszén induló alap- és mesterszakjaink országos összehasonlításban is példátlan sikeréről beszélt. Mint kiemelte, Bács-Kiskun megye az elmúlt tíz évben Győr-Moson-Sopron után a második leggyorsabban fejlődő megye helyére küzdötte fel magát, s ezzel együtt az igény is jelentősen megnőtt gazdasági területen dolgozó magasan képzett, a munkaerőpiacon megbecsült és kiválóan megfizetett gazdasági végzettségű diplomások iránt.

2018-ban a GTK legtöbb alapszakos hallgatója- 64 fő - a gazdálkodási és menedzsment szakra jelentkezett: ma ez a messze legnépszerűbb, általános gazdasági szak Magyarországon, melyet az idén mindösszesen 8860-an választottak. Mint a tájékoztatón elhangzott, nagy volt az érdeklődés karunk mesterszakos képzései iránt is. Most induló MBA szakunkra közel hetvenen nyertek felvételt - ezzel a Neumann GTK az ország harmadik legnagyobb MBA képzési helyévé, a GTK pedig az egyetem második legnagyobb karává vált. Szívós László szólt a hallgatók előtt álló rövid- és hosszabb távú lehetőségekről, s így az Erasmus programok keretében való külföldi tanulmányokba való bekapcsolódásról is. Nyomatékosította, hogy az üzleti környezet mai nemzetközi beágyazottsága, háttere jól képzett, ugyanakkor magas szintű általános és szakmai nyelvtudással rendelkező gazdasági szakembereket követel meg: ebben - s persze egy-egy ország alapos megismerésében, egy életen át megmaradó személyes kapcsolatok kiépítésében - tud segíteni a külföldön eltöltött egy vagy két szemeszter, melybe azonban az általános tapasztalatok szerint csak a harmadik-negyedik itthon teljesített félév után érdemes belevágni.

 

Dr. Németh Edit oktatási dékánhelyettes a tanévkezdéssel és a tanév felépítésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseket tekintette át. Az egyetemi élet, hangsúlyozta, nagyon más, mint amit korábban középiskolásként megszoktak: hallgatóink - az Egyetem nyújtotta keretek között - nagy szabadsággal szervezhetik az életüket. Ez a szabadság azonban felelősséggel, s néhány nagyon fontos kötöttséggel is jár: különösen az első két hónap követel meg kemény munkát, az „utazósebesség mielőbbi felvételét”. A most induló regisztrációs hét után - számos zárthelyivel, megmérettetéssel, jelenlét-ellenőrzéssel - 14 oktatási hét jön, majd a vizsgaidőszak. A hét féléves alapképzés maga is ütemezett: az egyes tárgyakat (melyek a második-harmadik félévtől sokszor korábban teljesített tantárgyakra épülnek) célszerű a mintatanterv szerint felvenni és teljesíteni. Ez különösen az ösztöndíj-programunkban részt vevőkre igaz, hiszen a mintatanterv szerinti haladás segít a tanulmányok és az egyetemi kötelezettségek optimális tervezésében. Az első félévben mindhárom szak hallgatói ugyanazokat az alapozó tárgyakat (pl. gazdasági matematika, közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, menedzsment-alapismeretek, üzleti jog) veszik fel, s ugyanazokat az előadásokat hallgatják majd. A későbbiek során aztán megkezdődik a szakonkénti specializáció. E mellé lép majd be a szaknyelv, melynek a diploma megszerzése szempontjából is komoly jelentősége van: a gazdálkodási és menedzsment és a pénzügy és számvitel szakokon legalább középfokú C típusú szakmai vagy felsőfokú C típusú általános, illetőleg ezekkel egyenértékű nyelvvizsga, a nemzetközi gazdálkodás szakon legalább kettő középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga szükséges - utóbbiak közül az egyik egy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsgával is kiváltható.

Az NJE GTK ECO ösztöndíjprogramba bekerült hallgatók által félévente fizetendő önköltséghez nyújt támogatást az NJE GTK ECO Ösztöndíj, amely e hallgatóknak lényegében a felére csökkenti az önköltségből adódó terhét - mondta el dr. Csőke Rita, a Kar munkatársa, az ösztöndíjprogramba bekerült hallgatóknak tartott külön tájékoztatón. Az NJE GTK ECO ALAP ösztöndíjprogram legfeljebb hét féléven keresztül félévente 120 000 Ft. További támogatást jelent az ösztöndíjprogram NJE GTK ECO KIEMELT ösztöndíj része, mely a minimum 425 felvételi ponttal felvett hallgatók számára 30 000 Ft féléves ösztöndíjat jelent - önköltséges hallgatók esetén az ALAP ösztöndíjon felül. Az ösztöndíjprogram azon túl, hogy támogatást nyújt a programba bekerült hallgatóknak, az egyes félévekre meghatározott feltételeken keresztül végigvezeti őket az egyetemi tanulmányaik teljesítésében is. Az ösztöndíj a későbbiekben ugyanis akkor illeti meg a programba bejutott hallgatót, ha félévről félévre legfeljebb csak kis lemaradással, és minimum az előírt tanulmányi átlagnak megfelelően teljesíti a tanulmányi kötelezettségeit, valamint ezen felül részt vesz a Kar szakmai, tudományos tevékenységeiben, illetve a kari közösségépítésben is. Az erre meghatározott félévig az oklevélhez előírt nyelvvizsga követelményt is teljesíteni kell. A KIEMELT Ösztöndíj feltétele ezen felül még, hogy a hallgató tanulmányi teljesítménye alapján az évfolyama legjobb 20%-ához tartozzon. Az ösztöndíj ugyan „jár” az ösztöndíjasoknak, de azt - minden félévben - formálisan is igényelni kell, s ennek során igazolni, hogy a hallgató a képzésén nyújtott teljesítménye alapján megfelel-e a programban maradás ütemezett, adott tanulmányi félévre vonatkozó követelményeinek. Mint Csőke Rita hangsúlyozta, bár a rendszer bonyolultnak tűnik, hallgatóink minden segítséget megkapnak majd a működésében való részvételhez, a bennmaradás azonban az ösztöndíjas hallgatóktól is tervezést, előre látást igényel.

A tájékoztatón a GTK – felsőbb éves hallgatókból álló - mentorgárdája is bemutatkozott, akik a regisztrációs héten Gazdász Picknick-re várják az elsőéveseket, ahol kötetlen formában lehetőség nyílik az ismerkedésre, az egyetemi élettel kapcsolatos tapasztalatok, „jó gyakorlatok” cseréjére. A hallgatói mentorok az első kihívás során, a tantárgy-felvételben is készséggel segítik az első éves „gólyákat”.