Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Oktatónk, dr. Molnár Márk svájci projektben ért el jelentős sikert

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Jelentős nemzetközi projektben vett részt egyetemünk oktatója, dr. Molnár Márk: vezető szakértőként az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez kapcsolódó a svájci Közlés és Kétéves Beszámoló szakértői felülvizsgálata szakpolitikák és kormányzati intézkedések vizsgálatát végezte. Arra kértük, foglalja össze az általa végzett munka szakmai hátterét.

 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének (UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) végrehajtásáról – nemzetközileg egységesített útmutató és ütemezés szerint – a részes államoknak a Nemzeti Közlések (National Communications, NC) formájában kell számot adniuk négyévente. Ezekhez a beszámolókhoz hasonló, de rövidebb terjedelmű ún. Kétéves Beszámolókat (Biennial Reports) is le kell adniuk a részes feleknek.

A fenti jelentések célja a nemzetgazdaság összes szektorát átfogó tanulmány elkészítése, amely egyrészt a klímaváltozás lehetséges hatásait elemzi, másrészt az emissziócsökkentések lehetséges szcenárióit tartalmazza a korábbi kibocsátások ún. üvegházgáz-leltára mellett. A dokumentumokban bemutatásra kerülnek a kidolgozott vagy kidolgozás alatt álló, kibocsátáscsökkentést célzó gazdasági és szakpolitikai eszközök, és azok gazdasági megvalósíthatósága is. A beszámolók szerves része az éghajlatváltozási sérülékenység országspecifikus elemzése és az adott ország kutatási, oktatási és kapacitása.

Az Egyezményhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettség teljesítése az aláíró országok felelőssége, de a beszámolókkal kapcsolatos transzparencia és hitelesség a UNFCCC Titkársága által szervezett felülvizsgálatokon (In-depth Review, IDR) keresztül biztosított és igazolt. A felülvizsgálatok során a beszámolók megfelelőségének eldöntésén túl a szakértői csoport számos javaslatot, ajánlást tesz a számítások és információközlések megbízhatóságának javítására. A felülvizsgálatok során a közvetlen elemzések mellett országlátogatásokon keresztül szakértői egyezetetésekre kerül sor, végeredményképpen pedig egy átfogó technikai elemzés készül, amely a beszámolót aláíró ország egyezményben vállalt kötelezettségeinek terén elért előrehaladását is értékeli a rendszeresen megtartott tagországi konferenciák számára.

A felülvizsgálatok szakértőit a UNFCCC szakértői listáról választják, fő szempont a szakértők összeállításánál a szakmai háttéren túl a kiegyensúlyozott és részrehajlástól mentes összetétel, így jellemzően fejlődő és fejlett országok egyaránt delegálnak képviselőket. A szakértői csoportokat (Expert Review Team - ERT) a UNFCC egy képviselőjének közreműködése mellett a vezető szakértők (Lead Reviewer - LR) irányítják, akik gondoskodnak arról, hogy az ERT-k a vonatkozó hivatalos útmutatók konzisztens alkalmazásával, a megfelelő minőségben és elvárt tárgyilagossággal készítsék el a megfelelő határidőre átfogó és alapos technikai elemzéseiket.

 

A felülvizsgálatról szóló beszámolók elérhetőek itt:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/trr3_CHE.pdf

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/idr7_CHE.pdf