Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

NJE GTK ECO kiemelt ösztöndíj

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


Ki lehet ösztöndíjas?

Az ösztöndíjra az a személy jogosult, aki

  • a 2022/2023. tanév I. (őszi) félévében a NJE GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás,  pénzügy és számvitel, illetve kereskedelem és marketing (kecskeméti székhelyen folytatott) alapképzési szakjai egyikén állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt létesít (ami egyúttal a NJE GTK-n az első hallgatói jogviszonya is); és
  • legalább 400 pont felvételi pontszámmal nyert felvételt, és
  • az ösztöndíj igénylésének félévében a felsorolt ösztöndíjra jogosító képzésen folyamatos hallgatói jogviszonya és aktív féléve van.
 

Mekkora az elnyerhető ösztöndíj összege?

Állami ösztöndíjas hallgató esetén az ösztöndíj összege 30.000 Ft/félév (az elnyert kiemelt ösztöndíj összeget a hallgató kézhez kapja (bankszámlájára átutalásra kerül).

400 pont feletti önköltséges képzésben részt vevő hallgató esetén az ösztöndíj összege 150.000 Ft/félév. Az NJE az önköltséges hallgatóknak az ösztöndíjat kifejezetten az önköltségből fakadó, a hallgatót terhelő kötelezettségek csökkentéséhez nyújtja. Erre tekintettel az elnyert ösztöndíjat nem közvetlenül a hallgatónak fizeti ki, hanem a hallgató NJE GTK-n folyó képzése önköltségének megfizetésére számolja el.

 

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

Az első aktív tanulmányi félévre az ösztöndíjra jogosító képzésen hallgatói jogviszonyt létesített, és aktív tanulmányi féléve van, valamint legalább 400 pont felvételi pontszámmal nyert felvételt.

A második aktív tanulmányi félévre az első tanulmányi félévben a képzés mintatanterve szerint előírt kreditmennyiséget legfeljebb 5 kredit (vagy 5 kreditnél magasabb kreditértékű tantárgy nem teljesítése esetén legfeljebb e tantárgy) elmaradással teljesítette.

A harmadik aktív tanulmányi félévtől a pályázati félévet megelőző mintatanterv szerinti félév végéig kötelező és kötelezően választott tantárgyakat együttesen legfeljebb 10 kredit elmaradással teljesítette, és a pályázati félévet megelőző mintatanterv szerinti félév végéig kötelező és kötelezően választott, valamint legfeljebb a mintatanterv szerinti kreditértékű szabadon választott és teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga eléri a legalább 3,00-át, és igazoltan részt vett valamilyen kari közösségépítő tevékenységben és az ösztöndíj indexe alapján a kiemelt ösztöndíjra jogosító képzések adott évfolyamának összes hallgatójának legjobb 20%-ba tartozik.

Az ötödik aktív tanulmányi félévtől a pályázati félévet megelőző mintatanterv szerinti félév végéig angol vagy német nyelvből legalább középfokú államilag elismert B2 típusú (vagy ennek megfelelőként akkreditált) nyelvvizsgát szerzett (vagy ennek megfelelő érettségi eredménye van).


Az egyetemre felvételt nyert hallgatóink ösztöndíj-igénylésének konkrét teendőivel kapcsolatban félévről félévre a Neptun-rendszer "ECO ösztöndíj" felületén adunk tájékoztatást.

 

Ha kérdésed van írj nekünk: eco@gtk.uni-neumann.hu