Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

NJE GTK ECO alap ösztöndíj

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


Ki lehet ösztöndíjas?

Az ösztöndíjra az a személy jogosult, aki

  • a 2022/2023. tanév I. (őszi) félévében a NJE GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, illetve kereskedelem és marketing (kecskeméti székhelyen folytatott) alapképzési szakjai egyikén önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt létesít (ami egyúttal a NJE-n az első hallgatói jogviszonyuk is); és
  • az ösztöndíj igénylésének félévében felsorolt ösztöndíjra jogosító képzésen folyamatos hallgatói jogviszonya és aktív tanulmányi féléve van, valamint
  • legalább 350 pont felvételi pontszámmal nyert felvételt (a középiskolák közvetlen bevonásával elérhető ECO alap ösztöndíj modul esetén ez lehet alacsonyabb).

 

Mekkora az elnyerhető ösztöndíj összege?

Az elnyerhető ösztöndíj összege 120.000 Ft/félév, ez az önköltség félévi díjának 50%-a. Az ösztöndíjat kifejezetten az önköltségből fakadó, a hallgatót terhelő kötelezettségek csökkentéséhez nyújtja az NJE. Erre tekintettel a az elnyert ösztöndíjat nem közvetlenül a hallgatónak fizeti ki, hanem a hallgató NJE GTK-n folyó képzése önköltségének teljesítésére fordítja.

 

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

Az első aktív tanulmányi félévre az ösztöndíjra jogosító képzésen önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt létesített, és aktív tanulmányi féléve van, valamint legalább 350 pont felvételi pontszámmal nyert felvételt (az iskolai ajánlással elérhető modul esetében az elvárt felvételi pontszám alacsonyabb).

A második aktív tanulmányi félévre az első tanulmányi félévben a képzés mintatanterve szerint előírt kreditmennyiséget legfeljebb 5 kredit (vagy 5 kreditnél magasabb kreditértékű tantárgy nem teljesítése esetén legfeljebb e tantárgy) elmaradással teljesítette.

A harmadik aktív tanulmányi félévtől a pályázati félévet megelőző mintatanterv szerinti félév végéig kötelező és kötelezően választott tantárgyakat együttesen legfeljebb 10 kredit elmaradással teljesítette, és a pályázati félévet megelőző mintatanterv szerinti félév végéig kötelező és kötelezően választott, valamint legfeljebb a mintatanterv szerinti kreditértékű szabadon választott és teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga eléri a legalább 3,00-át, és igazoltan részt vett valamilyen kari közösségépítő tevékenységben.

Az ötödik aktív tanulmányi félévtől a pályázati félévet megelőző mintatanterv szerinti félév végéig angol vagy német nyelvből legalább középfokú államilag elismert B2 típusú (vagy ennek megfelelőként akkreditált) nyelvvizsgát szerzett (vagy ennek megfelelő érettségi eredménye van).


Az egyetemre felvételt nyert hallgatóink ösztöndíj-igénylésének konkrét teendőivel kapcsolatban félévről félévre a Neptun-rendszer "ECO ösztöndíj" felületén adunk tájékoztatást.


Ha kérdésed van írj nekünk: eco@gtk.uni-neumann.hu