Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

Nemzetközi sztenderdek szerint összeállított közgazdaságtudományi képzés, amellyel hallgatóink versenyképesek lesznek a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt.

 

A Magyar Nemzeti Bank és a Neumann János Egyetem új együttműködési megállapodást kötött 2021-ben, amelynek jegyében a jegybank számos területen támogatja az egyetemen folyó tudományos munkát és oktatási feladatokat. A közös munka legjelentősebb eredménye a Budapesti Campus, valamint megújuló Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszak felépítése. A hazai oktatási palettán kuriózumnak számító képzés átfogó reformja az MNB Intézet gondozásában valósult meg.

Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás (NGG) mesterképzés

A szak célja, hogy nemzetközi szinten is kiváló szaktudással és gyakorlattal vértezze fel a hallgatókat, akik az adatalapú gazdaságot (Mesterséges intelligencia, Data Science, Big Data), a fenntartható pénzügyeket, új közgazdasági megközelítéseket, és további innovatív témaköröket (zöld pénzügyek, befektetések a digitális eszközök korában, adatvizualizáció) fognak átfogóan megismerni. A résztvevők a képzési idő során megszerzett tudással képesek lesznek komolyabb elemzői munkák gyakorlati végrehajtására, ahol nem okoz gondot majd számukra akár a Big Data jellegű nagyobb adatbázisok használata sem modern módszertani elemzésekhez. Ezeken felül a diákok professzionális szóbeli és írásos kommunikációs készségekre is szert tehetnek a képzés során, magyar és angol nyelven egyaránt.

Az ismeretek széleskörű elsajátítását segítik az MNB Intézet oktatóin felül a képzésbe becsatlakozó MNB felsővezetők, tapasztalt szakemberek és számos külföldi akadémiai- és jegybanki szakértői, amely egyedülálló a magyar közgazdasági és gazdasági felsőoktatásban. A mesterképzési szak tematikájában kiemelt szerepet kap az elméleti tudás átadásán felül a gyakorlati alkalmazások elsajátítása is, amelynek köszönhetően a hallgatók megtapasztalhatják az élményalapú oktatás előnyeit. A tárgyak oktatása gyakorlatorientált formában történik, amely során a hallgatók döntési szimulációkat és esettanulmányokat végezhetnek el hazai és nemzetközi példákon keresztül.

 

NGG ösztöndíj

Teljes mértékben egyedülálló lesz a Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszakban, hogy a Magyar Nemzeti Bank havi nettó 250 ezer forintos ösztöndíjban részesíti a szak legjobb 30 hallgatóját a képzés tartalma alatt. Az ösztöndíj jogosultsági feltétele az évi 1 darab TDK dolgozat elkészítése, az egyik TDK téma szakdolgozatként leadása, valamint a szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 75 százalékának teljesítése.

Képzési helyszín: Budapest

Képzési idő: 4 félév 


Jelentkezni elektronikusan, a felvi.hu weboldalon keresztül lehet.

Részletes felvételi tájékoztatás: ngg@uni-neumann.hu