Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Műszaki menedzser alapszak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

 

 

A műszaki menedzser szak a GAMF Kar és a GTK közös képzése.

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához. A képzés keretében kellő mélységű és igen széleskörű (reál-, gazdasági és műszaki) elméleti ismeretek megszerezve páratlanul sokrétű (MSc-n) továbbtanulási lehetőség van.

 

A műszaki menedzser alapszakon két specializáció közül lehet választani:

Vállalati gazdálkodás specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a vállalatok gazdálkodásának főbb folyamatait és összefüggéseit. Mélyreható ismeretekkel rendelkeznek a vállalati pénzügyek terén, képes lesz számviteli kimutatások értelmezésére és a vállalati stratégiai megtervezésére. Nagy hangsúlyt fektetünk az üzleti kommunikációs, prezentációs, érvelés és tárgyalástechnikai készségek fejlesztésére.

A Vállalati gazdálkodás specializáció csak nappali képzési formában indul.

Specializáció felelős: Dr. Németh Edit, Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék

 

Vállalati folyamatok specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek vállalati folyamatokat, projekteket tervezni, szervezni és munkacsapatokat hatékonyan irányítani.  akik ismerik a vállalatai folyamatok, projeketek rendszerét, ezekben képesek kreatívan részt venni. A specializáción a hallgatók áttekintik a vállalkozási folyamatok szervezésének kérdéseit, elsajátítják az innováció és a szervezetfejlesztés technikáit. A gyakorlatias képzés érdekében együttműködünk a duális képzésben résztvevő ipari partnerekkel. A vállalatok szakemberei bekapcsolódnak az oktatásba és a hallgatók üzemi helyszíneken ismerhetik meg a korszerű termelési technológiákat.

Specializáció felelős: Dr. Tóth József főiskolai docens, GAMF Kar, Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék.

 

Fontosabb tárgyak:

Természettudományos alapozó tárgyak: matematika, statisztika, fizika, informatika alapjai, modern információ technológiák

Gazdasági és humán ismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, minőségmenedzsment, emberierőforrás-gazdálkodás, ergonómia, környezetgazdaságtan

Műszaki menedzser szakmai ismeretek: mérnöki alapozó tárgy, anyagismeret, ipari technológia alapismeretek, NC technológia alapok, digitális gyártás technikái, robottechnika alapjai, számvitel, menedzsment, marketing, üzleti kommunikáció, vállalati pénzügyek, vállalatgazdaságtan, üzleti jog

Vállalati gazdálkodás specializáció: számvitel II., vállalati pénzügyek II., marketing II., stratégiai tervezés, üzleti jog II.

Vállalati folyamatok specializáció: termelési folyamatok szervezése, vállalati innovációs folyamatok, projekt szervezés és vezetés, logisztikai rendszerek, minőségügyi rendszerek

 

Kiknek ajánljuk a műszaki menedzser alapszakot?

Azoknak a fiataloknak,

 • akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani;
 • akik nyitottnak érzik magukat a gazdaság-gazdálkodás kérdései iránt, fogékonyak az új megoldásokra és érdeklődnek a korszerű műszaki megoldások iránt;
 • akik szeretnek csapatban dolgozni;
 • akik szeretnének olyan modern menedzselési, szervezetfejlesztési, innovációs technikákat elsajátítani, amelyekkel képesek sikeresek lenni munkájukban, hivatásuk gyakorlásában;
 • akik szeretnék a modern ipari csúcstechnológiák alapjait megismerni és ezzel szilárd műszaki ismeretekre is szert tenni;
 • akik tehetséget éreznek a piaci folyamatok és ügyletek lényegének megértéséhez, és szeretnének olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat kialakítani, amelyekkel sikeres gazdasági mérnökök lehetnek;
 • akik nem különböző képzésekben, külön-külön, hanem egyszerre akarnak színvonalas és a gyakorlati életben is alkalmazható műszaki és gazdasági menedzsment ismereteket szerezni és ezzel piacképes, eladható, hasznosítható tudáshoz jutni;
 • akik szeretnének jó szakemberek lenni és munkaerőpiaci tekintetben is értékes diplomát szerezni;
 • akik olyan diplomát szeretnének, amellyel Magyarországon, az Európai Unión belül és a világban is képesek helyt állni.
 

Műszaki menedzser diplomával elhelyezkedhetsz 

 • kis-, közepes és nagyvállalatoknál
 • multinacionális cégeknél
 • állami szférában, közigazgatásban közintézményeknél, önkormányzatoknál
 • ipari termelő és szolgáltató vállalatoknál
 • logisztikai (raktározással, szállítmányozással, anyaggazdálkodással, anyagkezeléssel foglalkozó) cégeknél
 • pályázatírással, technológiatranszferrel foglalkozó cégeknél
 • mérnöki tervező és szolgáltató irodáknál
 • kereskedelmi vállalkozásoknál
 • pénzintézeteknél (bankoknál, biztosítótársaságoknál, piaci befektetésekkel foglalkozó cégeknél)
 • médiát működtető cégeknél
 

 

Ha szeretnél még többet megtudni a szakról, kérdezz bátran:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység
Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-318
Kari referens: Noel Gáborné
E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu

 

Oktatásfelelősök

GAMF Kar a műszaki menedzser szak és  a Vállalati folyamatok specializáció
Dr. Tóth József
Tel.szám: 76/516-340
E-mail: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu


Gazdaságtudományi Kar  -Vállalati gazdálkodás specializáció
Dr. Németh Edit
Tel.szám: 76/516-328
E-mail: nemeth.edit@gtk.uni-neumann.hu