Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Komoly mérföldkőhöz érkezett az ERASMUS+ projekt

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Komoly mérföldkőhöz érkezett az ERASMUS+ projekt

2019. március 7-8. napján került megrendezésre az NJE GTK és másik öt hazai és külföldi egyetem részvételével a “Strategic Partnership for the Establishment of an Innovative Approach in Workplace Management Education” címmel folytatott ERASMUS+ nemzetközi projekt második munkaértekezlete. A workplace management (munkahely kialakítás és irányítás) projekt célja egy nemzetközi mesterszintű on-line tananyag fejlesztése. A második projektértekezletet a Neumann János Egyetem szervezte és a programnak a budapesti Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány székháza adott otthont.

 

Dr.  Németh Edit, karunk oktatási dékánhelyettese, a projekt egyik helyi vezetője elmondta, hogy az információs technológia fejlődésével, a humán- és tudástőke felértékelődésével a munka világa megváltozott. A projekt most záruló szakaszának célja a munkahely kialakítás és irányítás (workplace management) területén fellelhető korábbi tudományos és szakmai irodalmak összegyűjtése és feldolgozása volt oly módon, hogy az kellően szintetizálja az összes érintett szakterület (dizájn, ergonómia, építészet, létesítmény üzemeltetés, humánerőforrás és változásmenedzsment, valamint pénzügyi szempontok) témához kapcsolódó ismereteit. A megbeszélésen az egyes területek, valamint a különböző nemzetközi kutatások bemutatása mellett nagyon érdekes szakmai diskurzus alakult ki a formálódó nemzetközi tananyag ismeretköreinek, azok kapcsolódási pontjainak és a hangsúlyainak tekintetében is. Dr. Németh Edit - akinek nemcsak kutatási és szakterülete, hanem hobbija is az ergonómia, valamint “Az Év Irodája” verseny egyik felelős zsűritagja - azt is elmondta, hogy a projektben résztvevő helyi kutatók és oktatók számára nagy lehetőséget rejt ez az együttműködés, amely során nemcsak nemzetközi szintű tananyagfejlesztés történik, hanem a saját kutatási területükhöz kapcsolódóan európai viszonylatban is rangos partnerek és publikációs lehetőségek kapcsolódnak.

 

Dr. Kárpáti József, a GTK dékáni kabinetfőnöke beszámolt arról, hogy a projekt következő szakaszának fő célja egy primer kutatás lebonyolítása, amely keretei között európai viszonylatban egyedülálló felmérés készül az egyes országok munkahely kialakítási és irányítási gyakorlatáról. Ezen felmérés az első szakaszban összegyűjtött és feldolgozott szakirodalmi bázissal együtt fogja majd a tananyagfejlesztés célrendszerét és hangsúlyait kijelölni. A részt vevő európai országokból (Hollandia, Magyarország, Németország, Olaszország, Oroszország) begyűjtött adatok alapján lehetőség fog nyílni az országok közötti workplace management gyakorlatok összehasonlításra is. Már a márciusi megbeszélés alapján is látható, hogy a workplace management területén az egyes országok nagyon eltérő fejlettségi és érettségi szinten állnak, így a magyar felsőoktatás tekintetében biztosan egy hiánypótló kurzust lehet kialakítani. A felmérés kivitelezését és irányítását nemzetközi szinten Dr. Kárpáti József vezetésével karunk fogja ellátni.


Dr. Szívós Lászlótól a GTK vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettesétől - aki nemcsak a projekt vezetésében érintett, hanem mint pénzügyi szakember is dolgozik a csapatban - megtudtuk, hogy a találkozón izgalmas vitát váltott ki a különböző szakterületekről érkező (mérnök, építész, közgazdász, ergonómus) projektcsapattagok körében a különböző finanszírozási és pénzügyi kérdések kontextusba helyezése. A pénzügyi szakember szerint a legnagyobb problémát nem is a beruházási és az üzemeltetési költségek tervezése és visszamérése jelenti, hanem az, hogy nagyon sok esetben a munkavállalói igényeket kielégítő munkahelyek kialakítására szánt erőforrások hozadékai monetáris értelemben egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen értelmezhetőek. Dr. Szívós László véleménye szerint minden ilyen esetben a megtérülés és a gazdaságosság egy szélesebb spektrumú értelmezésére van szükség. Napjainkban sajnos a téma még kevésbé kutatott, így a nemzetközi multidiszciplináris csapatban a konszenzus megtalálása érdekében még további vitakörökre lesz szükség, amelyre kiváló alkalmat fog adni a 2019. szeptemberében Moszkvában megrendezésre kerülő harmadik projektmegbeszélés és mini konferencia.