Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Kiváló munkák, felkészült hallgatók a GTK első Tudományos Diákköri Konferenciáján

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

November 21-én először rendezett önállóan Tudományos Diákköri Konferenciát a kecskeméti Neumann János Egyetem tavaly megalakult Gazdaságtudományi Kara. A konzulensek irányítása mellett számos kiváló munka született - közülük a legjobbat a Konferencia bizottsága OTDK-részvételre is javasolta.

 

A hagyományteremtő jelentőségű rendezvény célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók tudományos munkájának bemutatása és elismerése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése volt - mint a Konferencia bizottságának elnöke, dr. Tóth Tamás dékánhelyettes elmondta, a beérkezett számos kiváló pályamunka bizonyította, hogy ez a cél teljes mértékben teljesült is.

A gazdaságtudományi Kar TDK konferenciáján azok az osztatlan, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatók vehettek részt, akik aktív hallgatói státusszal rendelkeztek, a képzésük abszolutóriumát még nem szerezték meg. A megmérettetésre hét hallgatónk vállalkozott, közülük többen társszerzőként jegyeztek egy-egy értékes, figyelemre méltó írást. Bedzsula Bálinttól, a kari TDK titkárától megtudtuk, hogy a konzulensekkel való, több hónapig tartó közös munka eredményeként született munkák a gazdasági-pénzügyi kérdések széles spektrumát fogták át, s valamennyi fontos, aktuális kérdéssel foglalkozott. Nem csak a benyújtott tanulmányok sikerültek jól, de hallgatóink a szakmai bizottság és az érdeklődők előtt bemutatott prezentációkban is ügyesen helyt álltak.

A konferencián egy első, két második és egy harmadik díj kiosztására került sor. Az első díjat Sándor István Nicolaus és Rideg Marcell A magyar háztartások fontosabb társadalmi-gazdasági jellemzői, különös tekintettel a 18-35 évesek pénzügyi sérülékenységére, illetve tudatosságára című dolgozata nyerte: konzulensük Kárpáti József volt. Hallgatóink kutatásuk során az Európai Központi Bank által 2017-ben lebonyolított Háztartási pénzügyi felmérés magyarországi 6208 sikeresen kitöltött, reprezentatívnak tekinthető háztartási felmérési adatainak felhasználásával a magyar fiatal felnőttek tipikus pénzügyi helyzetét elemezték. Munkájukban sikerrel mutatták be, hogy a jelzett korosztály pénzügyi sérülékenysége melletti megtakarítási magatartása-hajlandósága, eladósodottsága, vagyoni helyzete, lakásviszonyai milyen különbségeket vagy hasonlóságokat mutat, s azt is, hogyan viszonyul pénzügyi szempontból a társadalom egészéhez. A dolgozatot a bizottság OTDK részvételre is javasolta, így a kiváló munkát a hallgatók országosan is megmérettethetik majd.

A második díjat - megosztva - Kádár Alexandra és Trinyik Anikó egy-egy tanulmánya nyerte el: ők Karcsics Éva, illetve Pálinkó Éva konzulensi irányítása mellett dolgoztak. Alexandra a teljesítményértékelési rendszerek az emberi erőforrás menedzsmentben való áttekintésére, szerepének bemutatására vállalkozott: elsősorban annak vizsgálatára törekedett, hogy egy jól működő vállalat emberi erőforrás részlege mennyire tud hozzájárulni a vállalat sikerességéhez, s melyek azok a területek, amelyek esetlegesen még fejlesztésre szorulnak. Anikó témája a MOL Nyrt. vállalati társadalmi felelősségvállalási gyakorlata jelentőségének a cég romániai és magyarországi CSR (Corporate Social Responsibility) tevékenysége tükrében való vizsgálata volt: többek között azt vizsgálta, hogy a cégcsoport melyik országban milyen konkrét problémákra és csoportokra koncentrál, milyen, az adott társadalomhoz legjobban illeszkedő eszközöket alkalmaz azok enyhítésére. A harmadik díjban részesült Csányi Dániel, Pöszmet Vivien és Zámbó József - Lakatos Mária konzulensi támogatásával elkészült - tanulmánya a „túlfogyasztó társadalom” generációs megtakarítási problémáit vizsgálta: legalapvetőbb céljuknak azt tekintették, hogy az egyetemre járó korcsportokat különösen veszélyeztető, a tényleges, nagybetűs Élet előtti túlfogyasztás veszélyeire rámutassanak és arra megoldási javaslatot tegyenek.

Gratulálunk hallgatóinknak és konzulenseiknek!