Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A KIK-FOR Kft. megalakulása, 1993 óta kiemelten fontos feladata – a tulajdonos Kecskemét Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően – a bérlakások költségtakarékos üzemeltetése, önkormányzati épületek állagmegóvása, felújítása, a cég tulajdonában lévő üzletvagyon hatékony, nyereséges hasznosítása. Tevékenységeink közé tartozik az önkormányzati földterületek vagyonkezelői feladatainak végrehajtása. 1425 önkormányzati lakás, 94 üzlet és 6 garázs kezelését, valamint 41 társasházban közel 1481 lakás, üzlet, iroda, valamint garázs (albetét) közös képviseletét látja el.

A Kft. szerteágazó szolgáltatási tevékenységeket folytat eltérő piaci viszonyok közt.

Versenypiaci körülmények között végzi az üzlet és a székház ingatlanvagyon bérbeadását, saját tulajdonú lakások bérbeadását, a társasház kezelési feladatok ellátását, társasházak, a magánszemélyek-társasházak részére végzett kisebb volumenű ingatlankarbantartási tevékenységét, apport ingatlanok értékesítését. E tevékenységek során nyereséget realizál. Kockázatot jelent ugyanakkor, hogy a kivitelezési megbízások mennyiségét, hozamát, az üzletek bérleti díját, társasházak képviseleti díját a kereslet-kínálat törvényei nagymértékben meghatározzák. Ennek ismeretében a kockázatok ellensúlyozását a minél több kivitelezési megbízás elnyerése, a kedvező konstrukciójú üzletbérbeadások, az egyre magasabb színvonalú társasházképviseleti és egyéb szolgáltatások biztosíthatják.

Önkormányzati megbízás, hosszútávú szerződések, kiszámítható körülmények között valósulnak meg az önkormányzati lakásüzemeltetési, felújítási feladatok, a vagyonkezelésbe kapott ingatlanok ellátására irányuló tevékenységek. Ezen ágazatok elmaradt nyereségét a nyereségorientált ágazatok ellentételezik.

E területek esetében a feladatok ellátását az állami, önkormányzati vagyonnal való felelősségteljes, hatékony gazdálkodás biztosíthatja, melyet rendkívül körültekintően, a szerteágazó jogszabályi előírásoknak való maximális megfeleléssel kell végezni a kockázatok minimalizálása érdekében.

2015. november 1. napjával kezdődően 2025. október 31-éig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg KMJV Önkormányzata tulajdonában lévő lakás állomány kezelése, üzemeltetése és a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó jogok gyakorlása. A feladatok ellátásának ellentételezésére támogatási szerződés keretében kerül sor.

Az új vezetésbe vetett tulajdonosi bizalom tette lehetővé, hogy a cég kiemelt fejlesztéseként megvalósíthassa 60 db saját tulajdonú lakás kivitelezési munkáit, azokat bérbeadással piaci alapokon hasznosíthassa.

Feladatainak ellátása 77 fő munkajogi létszámmal valósul meg.

A Kft. feladatai ellátásához rendelkezik a megfelelő összetételű és végzettségű munkavállalói állománnyal. Egyes munkakörökhöz nem szükséges szakmai végzettség. Karbantartási feladatokhoz, kilakoltatáshoz segédmunkások alkalmazása is elegendő.

Ugyanakkor a lakás és intézménykarbantartási tevékenység minőségi ellátásához megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalók szükségesek. A számviteli, pénzügyi, munkaügyi, iktatási, valamint lakáskezelési adminisztrációs feladatok ellátásához, társasház kezelési tevékenység végrehajtásához érettségizett és megfelelő további szakirányú képzettséggel rendelkező munkavállalókat alkalmazunk. Vezetői feladatokat és műszaki előkészítő tevékenységet egyetemi és főiskolai diplomával rendelkező dolgozók láthatnak el. A HR állomány összetételében folyamatosan fejlődik, az elmúlt két évben jelentős minőségi cserék zajlottak, új vezetői munkakörök kerültek kialakításra a szervezeti átalakítást követően, az újonnan belépőkkel jelenleg  az állomány 22 %-a diplomás.

 

A cég honlapja: http://kikfor.hu/

A cég facebook oldala: https://www.facebook.com/KikForKft


Milyen szakosokat várnak?

Gazdálkodási és menedzsment alapszakra jelentkezőket.


Gyakorlati helyszín: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.

 

Duális kapcsolattartó

Név: Bertus Adrienn

E-mail: bertus.adrrienn@kikfor.hu

Telefon: +36 20 503-9921

 

Jelentkezési feltételek:

-pozitív hozzáállás

-talpraesettség

-szorgalom

 

Jelentkezési határidő középiskolások számára: 2022. április 30.

Jelentkezés önéletrajzzal, motivációs levéllel, bizonyítványmásolattal.

 

A felvételit 2022. május 31-ig bonyolítjuk le.