Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Gyors alkalmazkodás, kedvező tapasztalatok: fókuszban az online vizsgáztatás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A koronavírus kapcsán nem először beszélgetünk az online távoktatásról és vizsgáztatásról. Dr. Somosi Ágnessel, a marketing tárgyak oktatójával beszélgettünk a tapasztalatairól, és arról a visszamérésről, amit az online számonkérés hallgatói megítélésről készített.

 

Úgy tudom, hogy készített egy szakmai beszámolót, amelyben leírta a saját tapasztalatait.

A koronavírus okozta helyzet és ezzel összefüggésben mindkét tárgyam esetében a hangos prezentációk és a Teams csoportos konzultációk mellett a vizsgáztatásban is az online módszerre kellett átállni. A GTK alapszakos „fogyasztói magatartás” tárgya,  és a - társkari átoktatás keretében a gépészmérnök mesterképzésen oktatott- „marketing alapismeretek” tárgy esetében is ez volt a feladat. A távolléti oktatás és számonkérés nagyon tanulságos volt számomra, ezért a tapasztalataimat össze is foglaltam, és az anyag a kari vezetéshez is eljutott. A karon foglalkozunk vele, hogy hosszú távon, mi az, ami esetleg hasznosítható, megtartható a jövőben.

 

Az oktatóknak a kérdések felvitele, egy számukra eddig ismeretlen rendszerbe, nem lehet egyszerű. Hogyan tudják kiszűrni, vagy meggátolni a puskázást az online vizsgáztatás esetében?

Itt nyilván nehéz azt kontrollálni, hogy mennyire használják ki a hallgatók az „open book” lehetőségét, de néhány dolog azért segít ennek az ésszerű keretek közt tartásában. Igyekszünk olyan „időprést” alkalmazni, ami megnehezíti az esetleges visszaéléseket, de nem lehetetleníti el a vizsgasor megoldását. A kérdések jellege is fontos módszertani feladat. A teszt kérdések mellett lényegesek az esszé kérdések, amelyeknél adott elméleti modell, koncepció értelmezését szoktam kérni példákon, vagy konkrét vállalati szituáció bemutatásán keresztül. Az én számonkéréseim esetében a meghatározott időkorlát a többség visszajelzése szerint pont elég volt, nem volt idő nézelődni, a hallgatók nagy része a kitöltési idő szerint 39 perc körül adta be a 40 percre tervezett, 40 pontos számonkérést. Ez a pontszám-idő arány az összes vizsgánál megfelelőnek tűnt. Ezeken kívül az online vizsgák szoftveres környezetét adó Unipoll rendszer lehetőséget ad a kérdésblokkokon belüli randomizálásra. A kérdésbank folyamatos bővítése mellett ugyanis könnyen beállítható, hogy a kérdéseket a szoftveres környezet véletlenszerűen keverje, azaz teljesen eltérő kérdéseket válasszon ki hallgatónként. Az eredmények és a hallgatói visszajelzések tükrében úgy tűnik, ezt a több szempontú feladatot oktatói oldalon sikerült jól megoldani.

 

Ahogy az oktatóknak, úgy a hallgatóknak is új volt a távoktatás és a vizsgáztatásnak ez a sajátos műfaja. A hallgatóknak volt lehetőségük az éles zárthelyi előtt kipróbálni, tesztelni a rendszert?

Igen, ezt nagyon lényegesnek tartom. A ZH-k előtti pár napban mindegyik ZH előtt 4-5 próba tesztet csináltam a hallgatókkal. Ennek az elsődleges célja az volt, hogy a hallgatók is komfortosan mozogjanak az online számonkérés keretei közt, hozzászokjanak a felülethez, odataláljanak a Neptun rendszeren belül a kérdéssorhoz. Ennek során a véleményüket kértem az online ZH- val kapcsolatban, kérdéseket tehettek fel, stb. Ezzel a lehetőséggel minden ZH esetében a hallgatók többsége élt, a visszamérésen majdnem mindenki részt vett.

A legtöbb visszajelzés kedvező volt: Néhányan kiemelték az innovációt is, és várják az online ZH jövőbeni használatát: A negatívabb véleményeknél elsősorban az időkorlát okozta nehézséget említették. Előkerült az is, hogy esetenként technikai problémák jelentkeztek, de utaltak rá a hallgatók, hogy ezek rendszerint gyorsan megoldódtak:

 

A zárthelyi után, hogyan vélekedtek a hallgatók erről a technikai megoldásról? Szerették, vagy jobb azért személyesen vizsgázni?

A vizsgák után mindkét csoportomban kértem a hallgatóktól visszajelzést is a ZH- ról, az időt néhányan említették, hogy kicsit sietniük kellett, de alapvetően elégnek találták. A kérdések jellege, az online vizsgasor felépítése is szóba került, kaptam visszajelzést az időkeret alkalmasságára, az összeállított vizsgasor szerkezetére, és hogy az mennyiben segítette a feladatsor megoldását.

 

Oktatói szemmel könnyebb volt egy ilyen típusú zh-t összeállítani, majd javítani? Meggyorsította az oktatói munkát, vagy inkább nehezítette?

Nagyon praktikus, hogy az igaz/ hamis és teszt kérdéseket automatikusan javítja a rendszer, az esszé pedig szintén sokkal gyorsabb, olvasható, kereshető, egyértelműbb szerintem.

A javítás alapján úgy látom, hogy az esszé itt is, hasonlóan a papír alapú ZH- hoz, kellően differenciált, ugyanazok a típus hibák jöttek elő, mint szoktak (nem olvasták el a kérdést, nem válaszoltak minden feltett részkérdésre, nem írtak példát, stb.). 

Az online vizsgák eredményeinek korábbi félévekben írt papír alapú változatokkal való elemzése alapján nem látszik olyan eltérés, amely visszaélésekre engedne következtetni: a javulás mértéke mindenhol 0-2 pont között mozog. Összességében tehát szerintem érdemes foglalkozni a gondolattal, hogy az online számonkérés egyes elemei hogyan tarthatók meg a jövőben. Ehhez szükség van a hallgatók együttműködésére is, amelyet kiválóan tanúsítottak ebben a kihívásos helyzetben. Ezúton is köszönöm a csoportjaimnak a rugalmas és fegyelmezett hozzáállást! A technikai fejlesztések terén pedig hála Eszenyi Zsolt és Kovács Márk informatikus kollégák munkájának, sikerült előre lépnünk - ezt is köszönöm nekik!

 

A hallgatói véleményekről részletesen IDE KATTINTVA olvashatunk.