Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

ERASMUS+ projekt - megindult a munka

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Karunk oktatóinak részvételével Milánóban egyeztettek a konzorciális partnerek


A támogatást nyert ERASMUS+ projekt célja, hogy a munkahely menedzsment (workplace management) területén a projekt konzorciális partneri (Kecskemét, Győr, Milánó, Moszkva, Eindhoven és Weimar városok egyetemei) nemzetközi szintű összehasonlítást végezzenek szekunder és primer kutatások révén. A projekt keretében, a nemzetközi kutatási eredmények alapján egy olyan speciális oktatási mesterkurzus kerül kialakításra, amely interdiszciplináris szemléletben mutatja be a főként irodai munkahely menedzsment területet.

Korábban hírt adtunk arról, hogy az ERASMUS+ program keretében a NJE és öt másik partneregyetem „Strategic Partnership for the Establishment of an Innovative Approach in Workplace Management Education” című kutatási és tananyagfejlesztési programja nemzetközi konzorciumban támogatást nyert el.  A munkahely menedzsment (workplace management) az elmúlt évtizedekben mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek körében több szakterület igen közkedvelt kutatási- és vitatémájává nőtte ki magát.

A vállalati vezetők számára egyre világosabb, hogy a vállalati stratégia megvalósításának szempontjából az elkötelezett munkatársak nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A munkatársi elköteleződés egyik fontos eleme a dolgozói élmény (employee experience) kialakítása és folyamatos fejlesztése - olyan munkahelyeket kell teremteni, ahová az emberek szívesen járnak be dolgozni. A munkahelyek kialakításának és irányításának azonban szoros kötődése van az építészet, a dizájn, az irodai ergonómia, az üzemeltetés (facility management), a HR és a pénzügyi területekhez is. Megalapozott döntéseket csak minden szempont együttes figyelembevételével lehet hozni. Ezen sokrétű szempontrendszer jegyében alakult ki a nemzetközi kutatói csapat összetétele is, amelyben  egyaránt vannak építész, ergonómus, HR és menedzsment szakemberek is.

2018. október 11-én Milánóban találkoztak a partneregyetemek képviselői, hogy egyeztessék a projekt megvalósításának konkrétumait. Egyetemünket dr. Szívós László nemzetközi és vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes és Pádár Katalin egyetemi tanársegéd képviselték. Ahogy azt dr. Szívós Lászlótól megtudtuk az NJE több ponton kapcsolódik be a munkába. Első körben az Politecnico di Milano és a győri Széchenyi István Egyetem munkatársaival közösen a munkahely mendzsment területén a különböző szakterületek nemetközi kutatási eredményeit és szakirodalmát kell összegyűjteni és szintetizálni a kollégáknak. A projekt során később ezen eredmények alapján kerül kialakításra a nemzetközi gyakorlatokat feltáró (primer) munkahely menedzsment kutatás, amelyről a későbbiekben hírt adunk.