Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

EMAC díjjal jutalmazták Somosi Ágnes kutatását

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mailAz Európai Marketing Akadémia (EMAC) májusi konferenciáján  a "Best Paper of the Conference based on a Doctoral Work" rangos, nemzetközi díját. Somosi Ágnes, az NJE Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék oktatója nyerte el.

 

Somosi Ágnes a közelmúltban védte meg PhD értekezését, - summa cum laude minősítéssel - előtte Glasgowban járt a Strathclyde Egyetem által megrendezett Európai Marketing Akadémia (EMAC) éves konferenciáján, amelyen közel 1000 fő vett részt.  Az idei EMAC-on Karunk oktatója nyerte el a "Best Paper of the Conference based on a Doctoral Work" díjat.

Ági nem számított rá, hogy ekkora sikert arat a kutatása, amely a doktori disszertációjának egyik tanulmánya.

A disszertációm egy esettanulmányból, valamint három kutatásból áll, ezek közül az egyik - amivel több, mint két éve a bécsi konzulensemmel dolgozunk - nyerte el a zsűri tetszését. Kutatási témám a szolgáltatáskivezetés, amelyet telekommunikációs kontextusban vizsgáltunk. A szolgáltatáskivezetés azt jelenti, hogy a szolgáltatás megszűnik az ügyfél számára, ez több okból történhet. Egyrészt a szolgáltatás elavulhat, de nagyon gyakran az új szolgáltatások fejlesztésével a vállalatok erőforrásai túlzott mértékben lekötötté válnak, amire szintén a korábban kínált szolgáltatások egy részének piacról való kivezetése jelentheti a megoldást. 

Elmondása szerint, a kérdéskörnek igen erős gyakorlati relevanciája van, valamint a témát eddig inkább banki szektorban, pénzügyi szolgáltatások esetében vizsgálta a szakirodalom. Az általa kiválasztott ügyfél perspektíva az eddigi kutatásokhoz képest nagyban egyedi és újszerű.

A telekommunikációs szakirodalom és önmagában a szolgáltatáskivezetés is egy jelentős résnek tekinthető, nagyon kevés kutató foglalkozott ezekkel a területekkel. A szolgáltatáskivezetés kutatók általában vállalati perspektívából szokták a témát elemezni: a szolgáltatáskivezetési folyamat okait, a döntést befolyásoló tényezőket, implementációt és így tovább. Mi viszont arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet a folyamat során fellépő ügyfél lemorzsolódást csökkenteni, hiszen ez adja a szolgáltatáskivezetés sikerességét (az általános ügyfélmegtartás szakirodalom a sikerességet hasonlóképpen definiálja).  A téma egyediségét az adja, hogy ezt a viszonylag szűk kutatási témát ügyfél perspektívából elemeztük, különös tekintettel a lemorzsolódás modellezésére. . A kutatás módszertani újítása, hogy a lemorzsolódás előrejelzése mellett a szolgáltatónál maradt ügyfelek szolgáltatáshasználati intenzitásának változását is elemeztük. Ennek a kétlépcsős folyamatnak a becslésére Heckman-féle korrekciós eljárást használtunk. Ezt az ökonometriai módszertant meglehetősen ritkán használják a marketingben, kiemelten a szolgáltatáskivezetés területén.

A kutatás elején az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány kutató ösztöndíjával utazott ki Bécsbe, ahol erős módszertani támogatást kapott. A cikk társszerzői Alfred Stiassny, a bécsi WU (Wirtschaftsuniversität Wien) egyetem professzora, és témavezetője Kolos Krisztina (Budapesti Corvinus Egyetem). Külön elismerés számára, hogy Spiros Gounaris professzor, a témában kutató megbecsült professzor, és az EMAC elnöke, Luk Warlop professzor választotta ki végül az ő tanulmányát győztesként. Remek elismerés, óriási visszajelzés és maradandó emlék Ági számára ez a kitüntetés.


Somosi Ágnes 2016. szeptemberében, a gazdálkodási és menedzsment szak szakfelelősének, Berács József professzornak az invitálására csatlakozott a Neumann János Egyetem kecskeméti gazdaságtudományi képzéséhez. Jelenleg „marketing alapismeretek”-et és „vállalatgazdaságtant” oktat, valamint a 2017-es évfolyam mentortanára. A következő tanévben a „fogyasztói magatartás” tantárgy felelőse lesz.