Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

dr. Tóth Zsuzsanna Eszter, PhD

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

egyetemi docens


Elérhetőség: toth.zsuzsanna [kukac] gtk.uni-neumann.hu Bemutatkozás:

 

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán végeztem műszaki menedzser szakon, majd ugyanott MBA tanulmányokat folytattam. Doktori fokozatomat a BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában szereztem 2008-ban. Két fő kutatási témám közül az egyik a felsőoktatási szolgáltatásminőség menedzselési és mérési kérdéseire fókuszál. Másik kutatási területem üzleti folyamatok modellezésének különböző aspektusaira koncentrálódik. Oktatási profilomba a menedzsment kvantitatív módszerei, minőségmenedzsment, vállalati menedzsment rendszerek és folyamatmenedzsment témákhoz kapcsolódó tantárgyak oktatása tartozik, amelyeket mind alap-, mind pedig mesterszakon tanítok.

 

Oktatott tárgyak:

Minőségmenedzsment

Vállalati menedzsment rendszerek

Folyamatmenedzsment

Termelés-, projekt- és termékmenedzsment


Publikációk: MTMT

 

Szakmai jártasság, kitüntetések

2017-  ELTE Gazdálkodástudományi Intézet, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék, mb. tanszékvezető

2015 okt. 1. -2017. ápr. 30. BME GTK minőségügyi dékánhelyettes, Oktatók Oktatói Véleményezése Program kidolgozása, szakmai vezetése

2015-2017 BME GTK Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tanszékvezető-helyettes

2014-2017 BME GTK, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, Minőség és Üzleti Statisztika szakcsoportvezető

2014-2017 egyetemi docens (BME GTK), 2008-2014: egyetemi adjunktus (BME GTK), 2005-2008: egyetemi tanársegéd (BME GTK), 2003-2005: PhD hallgató (BME GTK)

2010-2012 szakértő a TÁMOP 4.1.4 „Minőségfejlesztés a Felsőoktatásban” Programban (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

2010- 2012 szakértőként közreműködés az új felsőoktatási minőség díjmodell és a kapcsolódó értékelési segédanyagok kidolgozásában

2007-től értékelő a Felsőoktatási Minőségi Díj pályáztatási folyamatában

2005-2011 szakmai lektorként való közreműködés a Harvard Business Review magyar nyelvű kiadásánál

2015 BME GTK Kari Kutatási Díj (szenior kategória)

2011-2013 TÁMOP-4.2.2.B-10/1/KMR Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben c. pályázatban témavezető, BME GTK (K+ F projekt címe: Beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát támogató menedzsment módszerek)

2011-2012 TÁMOP – 4.2.1/b-09/1/KMR-2010-0002 (Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen) kutatóegyetemi projektben való részvétel (JKL-P6-T1 és JKL-P8-T2 témák)

Szekció-vezető nemzetközi tudományos konferencián: 19th QMOD Conference on Quality and Service Sciences, 2016

Lektorálási tevékenység az alábbi nemzetközi folyóiratoknál: Periodica Polytechnica - Social and Management Sciences, Quality And Reliability Engineering International, Management Decision