Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

A szakértői döntés paradoxona

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


Korábban volt már szó a demokratikus többségi szavazás néhány paradoxonáról (link és link). Ha ilyen alapvető problémák merülnek fel a többségi szavazással, miért ne cserélnénk le valami másra? Bízzuk a döntéseket azokra, akik értenek hozzá! Vagy mégse?

 

Szakértői döntések

Az egyszerű többségi szavazás egyik alternatívája (vagy kiegészítője) a szakértői tanácsadás, amikor a többség az adott téma vagy terület szakértőinek véleményét kikérve dönt. Így elkerülhető, hogy tudatlanság miatt szülessen rossz döntés, de az is, hogy a szakértők – megittasulva a hatalomtól – saját érdekeiket helyezzék előtérbe a közjó helyett.

Lássuk, hogyan működik mindez a gyakorlatban! Tegyük fel, hogy egy szakértői bizottságnak az alábbi három kijelentésről kell ítéletet alkotnia (és már most bocsássuk előre, hogy ez csupán egy gondolatkísérlet, nem pedig a valóságról szól):

(a) A széndioxid-kibocsátás meghalad egy bizonyos x küszöbértéket.

(b) Globális felmelegedés fog bekövetkezni.

(a à b) Ha a széndioxid-kibocsátás meghalad egy bizonyos x küszöbértéket, globális felmelegedés fog bekövetkezni.

A bizottság tagjai egyrészt (a), vagyis a széndioxid-kibocsátás szakértői, akik pontosan tudják mérni annak mindenkori mértékét, másrészt (a à b), tehát a széndioxid-kibocsátás és a globális felmelegedés közötti ok-okozati összefüggések ismerői, akik szaktudása szerint a széndioxid-kibocsátás globális felmelegedést eredményez egy bizonyos x szint felett. Az ezekről alkotott szakvélemények alapján kell eldönteniük, hogy (b), a globális felmelegedés veszélye fennáll-e.

Ha mármost (a) szakértőinek véleménye az, hogy (a) igaz, (a à b) szakértőinek pedig az, hogy (a à b) igaz, akkor – mivel mindkettő szakértői véleménynek számít – a bizottság el fogja fogadni (b)-t. Értsd: eszerint a küszöbérték átlépése, valamint az átlépés és felmelegedés közti oksági kapcsolat alapján a globális felmelegedés valós veszély, és így a bizottságnak a megfelelő óvintézkedéseket kell szorgalmaznia.

 

A paradoxon

A két terület szakértői persze rálátnak egymás területére is, hiszen ezek közel vannak egymáshoz. A rálátásuk nem jelenti, hogy a másik terület szakértői is, de amit ők gondolnak, az a laikus véleményénél azért jóval relevánsabb, hiszen egy rokon terület szakértői.

Tegyük most fel, hogy (a) terület szakértői – ezen rálátásuk alapján – úgy gondolják, hogy az (a à b) oksági kapcsolat nem áll fenn (mondjuk, mert szerintük nem x, hanem egy ennél nagyobb y érték felett következik be felmelegedés). Ekkor (a) téma szakértői – az oksági kapcsolatot kétségbe vonva – el kell vessék (b)-t: hiába áll fenn (a), ha szerintük (a) nem vonja maga után (b)-t, ezért nincs elégséges érvünk (b) bekövetkeztét elfogadni.

Tegyük fel továbbá, hogy (a à b) szakértői – ismét csak nem szakértői, de a laikusénál nagyobb rálátásuk alapján – azt gondolják, hogy (a) nem áll fenn (például úgy látják, hogy mérési hiba csúszott a számításba). Így ők is el kell vessék (b)-t, hiszen bár szerintük az (a à b) összefüggés fennáll, de (a) nem, és így nincs, ami (b)-t okozná.

Vagyis a szakértői bizottság úgy fog állást foglalni a globális felmelegedés várható bekövetkezte mellett, hogy egyetlen szakértő sem gondolja, hogy a globális felmelegedés be fog következni.

 

Szakértői vélemény, amit egyetlen szakértő sem fogad el

Vajon tényleg bölcs dolog egy olyan helyzetértékelésre alapozni a döntéseinket, amelyet a releváns témák egyetlen szakértője sem fogad el – különösen, hogy a helyzetértékelést éppen a szakértők véleményére kívántuk alapozni? A magam részéről kétlem; de az sem lenne jobb megoldás, ha figyelmen kívül hagynánk a képzeletbeli bizottság szakmailag megalapozott véleményét, miközben nyakunkon a globális felmelegedés.

De hát éppen ezért paradoxon a paradoxon: mert nincs rá jó válasz.


Dr. Danka István, egyetemi docens
Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék


Irodalom

Dietrich, Franz – List, Christian: „A Liberal Paradox for Judgment Aggregation.” URL: http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwppe/0405003.html