Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

A polgári jog fejlődése - ünnepi ülés Verebics János 60. születésnapja tiszteletére

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

„Mintha Verebics János életmunkájának maximája Pascalt parafrazeálná: Nem tudhatod, hogy zseni vagy- e. Tégy úgy, mintha zseni volnál, és az leszel. Zseni.”

 

Január 29-én a Magyar Jogász Egylet, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete és a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara közös rendezésében A polgári jog fejlődése címmel tudományos ülést tartottak, a mindkét egyetemen oktató dr. Verebics János egyetemi docens, a Jogász Egylet Civilisztikai Szakosztályának elnöke, 60. születésnapja tiszteletére. A bensőséges hangulatú találkozón barátai, pályatársai, intézeti és kari kollégái köszöntötték az információs társadalom jogának hazai úttörőjét, a magyar polgári jog 1945 utáni történetének kutatóját.


Mint dr. Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke a tanácskozást bevezető, Verebics János szakmai pályafutását méltató előadásában kiemelte, a Magyar Jogász Egyletben szokatlan ünnepi üléssel tisztelegni kerek évfordulót ünneplő pályatárs előtt, de ezúttal indokolt kivételt tenni. Verebics János kiemelkedő, a jogtudomány és a gyakorlat több területén is úttörőnek minősülő munkássága, és különösen annak civiljog-történeti vonatkozásai, mellyel az ünnepelt a Magyar Jogász Egylet támogatott kutatási programjának sikerességében is meghatározó szerepet játszott, alapos indokot szolgáltatnak minderre.

Verebics tudományos pályáját a gyakorló jogászként és az üzleti világban eltöltött évek után, a kilencvenes évek végén kezdte, és az elsők között foglalkozott átfogóan az információs társadalom, az elektronikus kereskedelem és elektronikus kormányzat jog kérdéseivel, azok európai jogharmonizációs vonatkozásaival. Érdeklődése 2010 után a klasszikus polgári jog felé fordult, 2016-ban-ban pedig bekapcsolódott a Magyar Jogász Egylet az Igazságügyi Minisztérium megbízásából folytatott, a polgári jogi kodifikációk történetével foglalkozó programjába, melyhez kapcsolódóan sok tanulmánya és több könyve is napvilágot látott: Sárközy Tamás ezek közül a szerző két kiváló magyar jogtudós, Világhy Miklós és Eörsi Gyula munkásságát bemutató pályaképeit és a szerződési jog 1945-1981 közötti fejlődéséről írott, 2018 decemberében megjelent monográfiáját emelte ki.

Az ünnepelt 2002 és 2017 között a BME Gazdaságtudományi Karának az előbb Sárközy Tamás, majd Pázmándi Kinga által vezetett Üzleti jog tanszékén dolgozott. Az nyitóelőadást egykori tanszéki kollegája, Perecz László egyetemi tanár tartotta. Ő az ünnepelt eredményekben gazdag pályafutásának kevéssé ismert aspektusait érintette, és alkotói pályaívének néhány jelentős állomásához kapcsolódó munkájáról szólt, személyes élményeket is felidézve. Pétervári Kinga egyetemi docens, az ELTE GTI és a Neumann János Egyetem oktatója Verebics a gazdasági jog történetéről írott nemrég megjelent monográfiáját, a polgári jog művelése során történeti szemlélet fontosságát állította előadása középpontjába. Történeti és filozófiai szempontokat is alkalmazva méltatta a módszert, ahogy - a gazdaság, a politika dinamizmusát és a jogfejlődést összekapcsolva - a szerző a magyar magánjog átalakulásainak évtizedeit elemzi. Ződi Zsolt, a Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának docense elsősorban a jubilánsnak az infokommunikációs joggal foglalkozó, korai írásait elemezte, melyek a gyakorlat és a jogelmélet kérdéseit egyaránt átfogták. Az előadó az ünnepelt munkásságát méltatva rámutatott, hogy a kezdeti idők jogirodalmában úttörő szerepet játszó Verebics János néhány kérdésben hihetetlen érzékkel és pontossággal jósolta meg a „megjósolhatatlant”.

Pázmándi Kinga egyetemi docens, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, aki szintén közel két évtizede Verebics János közeli munkatársa, rendhagyó módon nem tisztán jogi témával kívánt tisztelegni az ünnepelt színes pályaíve előtt. PR, kommunikáció, Z-generáció - paradigmákról és a határok feszegetéséről címmel megtartott előadásában az ünnepelt kommunikációs vezetői, a felsőoktatási marketing és rektrutáció szakértőjeként kifejtett munkásságára reflektált, hálával adózva annak, hogy Verebics – a jogi oktatói és kutatói munkája mellett - számos sikeres kampány lebonyolításával járult hozzá úgy az ELTE GTI, mint a Neumann GTK szakmai sikereihez. Ezt emelte ki köszöntőjében Andor György, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének igazgatóhelyettese is, aki az esemény zárásaként sikeres oktatói, kutatói pályáját méltatva emlékplakettet nyújtott át az ünnepeltnek.