Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

A képzés szerkezete, modulok

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

MBA? NJE GTK!  - Az MBA képzés szerkezete a Neumann János Egyetemen


A képzés kétéves, négy szemeszteren keresztül zajlik, részidős formában, kizárólag szombati oktatási és vizsganapokkal.

Az oktatás magyar nyelvű. A felvételinél idegen nyelvi feltétel nincs, de a diploma megszerzéséhez legalább középfokú angol, vagy más nyelvből megszerzett, - szakmai anyaggal bővített - középfokú nyelvvizsga szükséges.

A képzés a vállalati működés megszervezéséhez, átalakításához, fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szakmai ismereteket tartalmazza, amelyek a stratégiai szemlélet kialakításához szükségesek. A mintatantervben egymásra épülve jelennek meg a menedzsment, valamint a pénzügyi területek általános és speciális ismereteit bemutató tantárgyak. A képzés törzsanyagának elsajátítása során a gazdasági alapismereteiket mélyítik el a hallgatók olyan, az általános gazdaságtanhoz tartozó tantárgyakkal, mint a nemzetközi gazdaságtan, gazdaságpolitika, olyan szakterületek ismereteivel együtt, mint az üzleti jog, vezetés-szervezés, pénzügy.

A második évben három modul közül lehet választani, amely differenciáltabb szakmai fókuszt ad a képzésnek, így részben eltérő tantárgyak teljesítését jelenti:

  • A pénzügy és számvitel modul kiemelt tárgyai: Vezetői számvitel és kontrolling, Nemzetközi számvitel, Nemzetközi pénzügyek, Multinacionális vállalatok pénzügyei
  • A vállalati menedzsment modul kiemelt tárgyai: Minőségmenedzsment módszerek, Folyamatmenedzsment irányzatok, Nemzetközi tárgyalástechnika, Környezetmenedzsment
  • A marketing modul kiemelt tárgyai: Marketing II, Termékmenedzsment, Marketingkutatás, Nemzetközi marketing

A képzés során előbb projektfeladatban, majd a képzést záró szakdolgozatban különböző részterületek ismereteit használva konkrét szervezeti, üzleti probléma elemzése, megoldása a feladat. 

Az előadásokat modern prezentációs technika és oktatási módszerek alkalmazása, számítógépes diavetítés támogatja, minden tantárgy elsajátítását önálló jegyzet, elektronikus oktatási segédanyagok segítik. Az előadásokról ezen felül videó felvétel is készül, melyet a hallgatók - félév során - szabadon használhatnak a számonkérésre való felkészüléshez. Minden tantárgy vizsgával zárul, a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez a félévek végén 4-5 hetes vizsgaidőszak áll a hallgatók rendelkezésre.