Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

A GTK oktatóinak előadásai az AGTEDU Konferencián

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


„Határtalan tudomány” volt a mottója az idei AGTEDU Konferenciának. 2018. november 15-én került megrendezésre a Neumann János Egyetem 18. Tudományos Konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe Alkalmából. Az eseményt dr. Ailer Piroska, Egyetemünk rektora nyitotta meg, köszöntőt mondott Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere. A konferencia plenáris ülésén dr. Verebics János, a Közgazdaságtan és Üzleti Jog Tanszék docense és - külön szekcióban - több kollégánk is tartott egy-egy előadást.


Dr. Verebics János Beiskolázási kommunikáció a harmadik évezred küszöbén - generációs kihívások, platformok és hatékonyság a felsőoktatásban címmel tartotta meg nagy sikerű előadását. Hangsúlyozta: a felsőoktatási marketing és a rekrutációs tevékenység szerepe felértékelődik, új módszereket és csatornákat kell keresni ahhoz, hogy a pálya- és egyetem-választás előtti fiatalokat és szüleiket elérjük, a család szempontjából egyik legfontosabb döntés meghozatalában segítsük!

A délután folyamán a szekcióülésekkel folytatódott a program, melynek keretében Dr. Tanács János, egyetemi docens, a Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék tanszékvezetője A Challenger-katasztrófa, mint heterogén konfliktus címmel beszélt a konfliktusok típusáról, a résztvevők céljainak jellegéről, eszköztáráról, várható normatív következményekről. Kiemelte, a hétköznapi tapasztalat, hogy az egyes résztvevők eltérő módon láthatják magát a konfliktus jellegét: az egyik számára lehet megalapozási, míg a másik számra érdekütközési a helyzet. Ez lenne az ún. heterogén konfliktus”.

Dr. Danka István, a Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék egyetemi docense „Gyakorlati tudás és mérhetőség az oktatásban" című előadásában beszélt arról, hogy a mai oktatáspolitikai standardok egy belső ellentmondással kell szembesüljenek: miközben a gyakorlatorientáltság és a teljesítmény egzakt mérése egyaránt megjelenik a célkitűzésekben, a gyakorlatorientáltság, az iskola után is jól alkalmazható tudás hangsúlyozása csak nehezen összeegyeztethető a számszerűen mérhető, osztályzatokban kifejezhető iskolai eredményekkel.

Dr. Németh Edit oktatási dékánhelyettes előadásának témája a Gazdasági és humán ismeretek a tervezői képzésekben való oktatása volt. Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul az egyre nagyobb sikereket felmutató hazai és nemzetközi designer szakmára, a hazai kreatív iparra, valamint a nagy designer termékek sikereinek feltárására. A 21. századi kihívásokra válaszul mára a designereknek komplex tudással kell rendelkezniük, a gazdasági és humán ismeretek, mint például menedzsment és marketing ismeretek fontossága egyre nyilvánvalóbb egy-egy sikeres tervezői karrierpálya során. Az előadás a Magyar Formatervezési Tanács megbízásából végzett kutatás eredményeinek tükrében vizsgálta a designer oktatás helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, és fogalmazott meg az oktatás során alkalmazható megoldási javaslatokat.

Dr. Csordás László, a Közgazdaságtan és Üzleti Jog Tanszék tudományos főmunkatársa két témával is készült a konferenciára. A magánüdülők építése Magyarországon 1981-től napjainkig címmel a KSH településsoros adatainak felhasználásával mutatta be az üdülőépítés alakulását Magyarországon. Másik témája a Koncentráció és térbeli terjedés 1990 után a hazai turizmusban a kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és forgalma arra kereste a választ, hogy „Hogyan változott Magyarországon a kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és forgalma 1990 után? Csökkentek-e az országon belüli regionális különbségek?

Közös előadást tartott Dr. Karcsics Éva, főiskolai tanár és Somosi Ágnes, tudományos segédmunkatárs, a Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék munkatársai The relationship between competence-based human resources management and higher education címmel. 

Bedzsula Bálint, egyetemi tanársegéd, valamint Dr. Tanács János, egyetemi docens a Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszék munkatársai Együtt könnyebb - Hallgatói részvétel a felsőoktatási oktatásfejlesztésben címmel tartottnak előadást. Bedzsula Bálint kutatási területe a minőségmenedzsment a felsőoktatásban, melynek bevett gyakorlata a hallgatói elégedettség mérés. A hallgatók szerepe az oktatásfejlesztésben is jelentős. Előadásukban gyakorlati példákon keresztül mutatták be ennek a területnek a lehetőségeit.

A konferencia előkészítő bizottságának munkájában, Gazdaságtudományi Kar munkatársa, Somosi Ágnes is részt vett, amelyet ezúton is köszönünk neki. A konferencián elhangzott előadások a Neumann János Egyetem GRADUS című elektronikus folyóiratában jelennek meg.

 

Fotók: HIROS.hu